Ben Eguzozie, in Port Harcourt Indorama-Nigeria, owners of Indorama Eleme Petrochemicals (IEPL) and Indorama Fertilisers &